اهمیت خط و نقش آن در طراحی گرافیک برکسی پوشده نیست؛ در نتیجه یافتن یک راه سریع و مطمئن برای افزایش این مهارت در طراحان گرافیک شاید یک دغدغه عمومی باشد. با یک نگاه به آثار طراحان مطرح کشورمان به راحتی در می یابیم طراحانی در حوزه های طراحی نشانه،تایپوگرافی و طراحی عنوان و قلم های نوشتاری توانمند عمل می کنند که دستی در خوش نویسی اصیل و سنتی ایران دارند. از جمله مسعود نجابتی ، صداقت جباری، رضا عابدینی، مجید کاشانی و غیره.

شاید بسیاری از طراحان و دانشجویان بپندارند که امروزه برای کاربست مدرن خط در گرافیک نیازی به داشتن مهارت و آگاهی از خطوط کهن نیست، حال آنکه به وضوح شاهد نقش مستقیم این خطوط در طراحی های امروزی هستیم ضمن آنکه مسلما تا زمانی که طراحان بر بستر شکل گیری خطوط تسلط کافی نداشته باشند قادر به تغییرات مدرن و امروزی در خطوط و یا ایجاد یک ساختار جدید نخواهند بود.

علاوه بر اینها در خطوط اصیل و کهن از جمله کوفی ،نسخ ،ثلث و نستعلیق قواعد و زیبایی شناسی های متفاوتی نهفته است که فراگیری آنها در تمام ابعاد می تواند راه گشای طراحان باشد.

با تمام آنچه گفته شد تنها دو راه باقی خواهد ماند. آنکه کاربرد خلاقانه از خط و طراحی نشانه نوشته همیشه به صورت یک خلاء پر نشدنی در ما خواهد ماند و یا آنکه این ضعف را بپذیریم و برای جبران و بر طرف شدنش قلم به دست بگیریم که به اذعان بسیاری از طراحان راه دیگری جز تمرین عملی در این حوزه وجود ندارد.

قصد از راه اندازی کارگاه کوفی گرافی نیز برطرف کردن این نقیصه در طراحان گرافیک ایرانی است.کارگاهی که خوش نویسی و گرافیک را با هم در آمیخته است تا بیشترین بازدهی را برای طراحان داشته باشد. و البته این کارگاه آغاز مسیری است که در انتهای آن به امید خدا تمرین عملی روی تمام خطوط انجام خواهد گرفت.

کارگاه کوفی گرافی با حضور استاد سید وحید موسوی جزایری برگزار خواهد شد. ایشان را می توان استاد بلامنازع خوش نویسی خط کوفی دانست. هر چند که ایشان در سایر خطوط نیز تسلط و مهارت دارند.

استاد جزایری دارای نشان درجه یک هنری(معادل دکتری) و مدرک کارشناسی گرافیک است. تسلط خوش نویسانه در زمینه ی برخی از خطوط کهن و سنتی، امکان نقد و تحلیلی کاربردی را برای وی به وجود آورده است. استادبهاءالدین خرمشاهی درباره وی می نویسد: «استاد سید وحید موسوی‌ جزایری‌ احیاگر خط‌ کوفی‌ با افزایش‌ بسی‌ آرایه‌های‌ گرافیکی‌ امروزه‌پسند است‌». استاد بهرام کلهرنیا در سال 89 می گوید: «هجرانی خوان امروز ما، سید وحید جزایری است که از رنج های فرهنگ و کاستی ها می گوید، نه از بودن ها»این هنرمند و پژوهشگر، تا کنون چندین کتاب درباره خط کوفی و گرافیک آن نگاشته است.

تحقیق پیرامون خطوط کوفی را از سال 1371 آغاز نموده و به صورتی همزمان، طریقه ی خوش نویسی برخی از شیوه های خط کوفی را تجربه کرد. ­تلاش ها و مطالعات پیگیرانه ی وی در زمینه ی شیوه های خط کوفی، سرانجام در سال 1372 منجر به یافتن ” تراش قلم گمشده ی خط کوفی اوّلیه ”، پس از صدها سال گردید. بیش از یک دهه پس از رمزگشایی از قلم گمشده ی خط کوفی اوّلیه ، چگونگی تراش این قلم و همچنین آموزش کامل خوش نویسی این شیوه را به گونه ای مستند و علمی در جلد اوّل کتاب ” دانشنامه کوفی “ در سال 1384 منتشر ساخت . آموزش شیوه ی یاد شده در این دانشنامه، با استفاده از همان قلم یافته شده توسط وی صورت گرفته است.اطلاعات بیشتر در مورد استاد جزایری